Teenuste osutamisel meil on pakkuda mitmeid tasumisviise, mille hulgas on:

  • tasumine töötunni eest
  • tasumine konkreetse ülesanne täitmise eest
  • kogutasumine kõigi toimingute eest, mis on seotud kliendi käsundiga

Pöörame tähelepanu, et enamikul juhtudel teenuse hinda on võimalik teada saada ainult peale probleemiga tutvumist ja töömahu hindamist. Teenuse lõpliku hinna määratakse peale esmast konsultatsiooni, millele saab registreerida siin.

Teenus Hind
Esmane konsultatsioon* tasuta
Õigusalane konsultatsioon al. 35 €
Dokumendi koostamine al. 70 €
Kliendi huvide esindamine töövaidluskomisjonis ja muu asutustes al. 100 €
Kliendi esindamine kohtus al. 200 €
Juriidiline abonendi teenindus al. 200 € kuus
  • Esmane konsultatsioon*tasuta
  • Õigusalane konsultatsioon – al. 35 €
  • Dokumendi koostamine – al.70 €
  • Kliendi huvide esindamine töövaidluskomisjonis ja muu asutustes – al. 100 €
  • Kliendi huvide esindamine kohtus – al. 200 €
  • Juriidiline abonendi teenindus – al. 200 € в месяц