Tasuta konsultatsiooni osutamise tingimused

Konsultatsiooni osutatakse pere-, töö- ja lepinguõiguse valdkonnas.

Konsultatsioon võib olla osutatud ka muu õiguse valdkondades, kui see on vajalik õigusteenuse hinna määramiseks.

Konsultatsiooni maksimaalne kestus – 45 minutit.

Konsultatsiooni osutatakse suulises vormis.

Käesolevate tingimuste raames ühele isikule osutatakse mitte rohkem kui 1 konsultatsioon 6 kuu jooksul.

Konsultatsiooni osutatakse füüsilistele isikutele.

Šerle Õigusteenused OÜ-l on õigus keelduda konsultatsiooni osutamisest põhjust avaldamata.