Investeerimisfond on spetsiaalselt asutatud juriidiline isik, kelle kogu vara võib kasutada (investeerida) kooskõlas eelnevalt määratud investeerimispoliitikaga. Investeerimisfondi eesmärk on kasumi saamine oma aktivate investeerimise tulemusena. Fondi investeerimispoliitika võib sisaldada erinevaid piiranguid või investeerimispõhimõtteid, mida peab kõrvalekaldumatult järgima. Sellisteks põhimõteteks on näiteks:

  • ühte ettevõttesse või mõnda finantsinstrumenti tehtavate investeeringute mahu piirang;
  • eelnevalt kehtestatud finantsinstrumentidesse investeerimise piirang;
  • teatud turgudele või geograafilistesse piirkondadesse investeerimise piirang.

Enamiku investeerimisfondide (näiteks pensionifondid, lepingulised fondid jt) haldamiseks on vajalik Eesti Finantsinspektsiooni (FSA) väljastatud fondivalitseja tegevusluba. Lisaks FSA tegevusloale lubab Eesti seadus rahapesu andmebüroo (FIU) väljastatud tegevusluba alusel hallata väikesi alternatiivseid fonde. Rahapesu andmebüroo väljaantud tegevusloal on ettevõttele leebemad nõuded fondide haldamiseks ja see on parim ettevõtetele, kes soovivad alustada investeerimist.

FIU väljastatud tegevusloa alusel kehtivad fondivalitsejale mitmed piirangud:

  • ettevõte võib hallata ainult usaldusühingu (ingl limited partnership fund) tüüpi väikesi alternatiivseid investeerimisfonde;
  • hallatavate varade maht ei tohi ületada 100 miljonit eurot.

Samuti tasub märkida, et väikestele usaldusühingu tüüpi alternatiivsetele investeerimisfondidel rakendatakse ka muid piiranguid. Fondi osi ei saa avalikult pakkuda, seetõttu on investorite ligitõmbamine võimalik ainult siis, kui on täidetud üks alltoodud tingimustest:

  • fondi osi pakutakse ainult professionaalsetele investoritele;
  • fondi osi pakutakse iga EL riigi kohta kuni 150 isikule;
  • fondi osi pakutakse maksumusega vähemalt 100 000 eurot 1 osa eest;
  • fondi osi pakutakse investoritele, kellest igaüks ostab osa hinnaga vähemalt 100 000 eurot 1 pakkumise kohta;
  • fondi osi pakutakse kõigis EL riikides mahus vähemalt 2 500 000 eurot aastas.

Meie ettevõte saab registreerida fondivalitseja, hankida vastava tegevusloa ja registreerida investeerimisfondi kliendile vajalikel tingimustel.

Vajate abi?

Esitage oma küsimus meie büroo juristile

Esita küsimus
Teie küsimusele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg
Registreeru juristi konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Konsultatsiooni hind - al. 35€. Muu teenuse ostmisel kontsultatsioon on tasuta.
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг

Populaarsed teenused