Võetud kohustuste puudulik täitmine ja isegi täielik täitmata jätmine on sagedane probleem, mis puudutab eri tüüpi õigussuhteid. Sellistele olukordadele õigeaegne ja õige lähenemine aitab riske oluliselt vähendada ja saavutada lepingu nõuetekohane täitmine. Meie büroo abiga on kliendil võimalik saada tekkinud vaidlusele ja pretensiooni väljavaadetele õiguslik hinnang ning alustada konflikti kohtueelse lahendamise menetlust. Soovitame parimat strateegiat, koostame vajalikud dokumendid (pretensioon, tasaarveldamise dokumendid jne) ja esindame kliendi huve läbirääkimistel teise osapoolega. Konflikti eduka lahendamise korral koostame sellekohase kokkuleppe ja hoolitseme kliendi huvide kaitsmise eest selle täitmisel.

Vajate abi?

Esitage oma küsimus meie büroo juristile

Esita küsimus
Teie küsimusele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg
Registreeru juristi konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Konsultatsiooni hind - al. 35€. Muu teenuse ostmisel kontsultatsioon on tasuta.
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг

Populaarsed teenused