Igal lapsevanemal on seadusest tulenev kohustus enda last ülal pidada. Olukorras, kus laps elab koos mõlemate vanematega ei tekita ülalpidamiskohustuse täitmine probleeme. Asi muutub keerulisemaks, kui laps elab ühe vanemaga. Sellisel juhul seadus näeb ette elatise maksmise kohustust vanema jaoks, kes ei ela lapsega koos.
Lisaks laste ülalpidamisele, seadus näeb ette kohustust anda ülalpidamist ka teistele alanejate ja ülenejate sugulastele. Näiteks, eakad sugulased on samuti õigustatud saama ülalpidamist teatud juhtudel.

Meie büroo abil kleindil on võimalik alustada läbirääkimisi isikuga, kes on kohustatud andma ülalpidamist, määrata elatise suurust ning koostada kokkulepet elatise maksmise kohta.

Kokkuleppe mittesaavutamisel esitame kliendi nimel maksekäsu kiirmenetluse avaldust või hagiavaldust elatise nõudes ja esindame teda menetluse käigus. Samuti aitame alustada täitementlust võlgniku suhtes.

Kui kliendilt nõutakse elatist – aitame määrata elatise suurust kliendi võimalustele vastavalt ning kaitseme teda huve elatise väljamõistmise protsessi käigus.

Küsimused ja vastused

Kes on ülalpidamist saama õigustatud isikud?
Vastus

Perekonnaseadusele vastavalt, ülalpidamist on õigustatud saama alaealine laps, laps, kes täisealisena omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust või õpib kutseõppe tasemeõppes(kuid mitte kauem kui 21-aastaseks saamiseni) ja muu abivajav alaneja või üleneja sugulane, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama.

Mis on ülalpidamise ulatus?
Vastus

Ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku vajadustest ja tema tavalisest elulaadist lähtudes.

Igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. See tähendab, et üldjuhul laps on õigustatud saama elatist summas 270 eurot/kuus 2019 a. seisuga.

Mis on riigilõiv elatisasja alustamiseks kohtus?
Vastus

Elatise nõudmise ja muutmise hagi on riigilõivuvaba. Lapse elatisnõudes on riigilõivuvaba ka maksekäsu kiirmenetluse avalduse läbivaatamine.

Mis on teenuse hind?
Vastus

Tunnitasu elatisasjas on 40/eurot tund. Keskmiselt elatisasja lahendamiseks on vaja 5 tundi. Täpsemat hinda on võimalik määrata pärast asjaga tutvumist.

Registreeri tasuta konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг
Kas Teil on küsimusi?

Kui sellel lehel ei olnud vajalikut infot või Teil on küsimusi, võtke meiega ühendust!

Esita küsimus
Teie küsimustele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg

Populaarsed teenused