Lahuselu korral reeglina vanematel jääb ühine hooldusõigus nende alaealiste laste suhtes. See tähendab, et mõlematel vanematel on võrdsed õigused ja kohustused lapse kasvatamisel. Igaühel on õigus osaleda lapse elus, hoolitseda tema eest ning vastu võtta lapse elu puudutavaid otsusi. Seadus näeb ette, et vanemad peavad teostama lapse suhtes ühist hooldusõigust ja täidavad hoolduskohustust omal vastutusel ja üksmeeles, pidades silmas lapse igakülgset heaolu. Kahjuks, tihti üks vanematest ei täida ülalnimetatud printsiibi erinevatel põhjustel. Näiteks, igal vanemal võivad olla omad vaated lapse kasvatamisele või üks vanem lihtsalt ei taha teisega suhelda. Vaidlused võivad tekkida erinevates küsimustes, nagu lapse elukoha määramine, kooli ja huviringide valik, puhkuse koht jne.

Ühe vanema hooldusõiguse piiramiseks ja suhtluskorra kindlaksmääramiseks seadus näeb ette võimalust sõlmida vastavaid kokkuleppeid. Sellise kokkulepega on võimalik määrata kõike lapse elu puudutavaid küsimusi ning iga vanema õigusi ja kohustusi lapse suhtes. See annab võimalust tagada alealise elu stabiilsust ning samuti annab vanematele võimalust enda elu paremini planeerida.

Meie büroo abil lapsevanem võib alustada läbirääkimisi ning määrata kindlaks suhtluskorda, mis vastab lapse huvidele kõige paremini. Teise vanemaga kokkulepe mittesaavutamisel meie spetsialistid teevad avaldust kohtumenetluse alustamiseks ning esindavad kliendi sobiva lahenduse saamiseni.

Küsimused ja vastused

Mis võrmis sõlmitakse suhtluskorra kindlaksmääramise ja hooldusõiguse piiramise kokkulepet?
Vastus

Seadus ei näe ette nõuded sellise kokkulepe vormile, mistõttu see võib olla sõlmitud mistahes kujul, mh suulises, kirjalikus ja notariaalses vormis.

Kas on võimalik piirata ühe vanema õigust lapse eest hoolitseda ning osaleda lapse kasvatamisel?
Vastus

Vanema hooldusõigus võib olla piiratud või täies ulatuses jäetud ühe vanemale. Oluline märkida, et piirangud võivad olla seatud ainult lapse huvides. Näiteks juhul, kui vanemaga suhtlemine mõjutab lapse kasvatamist ja arenemist negatiivselt.

Millega arvestatakse lapse elukoha määramisega ühel vanemal?
Vastus

Lapse elukoha määramisel hinnatakse kummagi vanema vaimset ja majanduslikku valmisolekut last kasvatada, hingelist seotust lapsega ja senist pühendumist lapse eest hoolitsemisele ning lapse tulevasi elamistingimusi.

Mis on teenuse hind?
Vastus

Juristi tunnitasu hooldusõiguse piiramise ja suhtluskorra kindlaksmääramise asjus on 70 eurot/tund. Keskmiselt, asja lahendamiseks on vaja 3 kuni 10 tundi. Täpsemat hinda on võimalik määrata pärast asjaga tutvumist.

Registreeri tasuta konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг
Kas Teil on küsimusi?

Kui sellel lehel ei olnud vajalikut infot või Teil on küsimusi, võtke meiega ühendust!

Esita küsimus
Teie küsimustele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg

Populaarsed teenused