Abikaasade ühisvara võib olla jagatud nende vahel peale abielu lõppemist. Kinnisvara, liiklusvahendid ning muud esemed (nt mööbel, kodutehnika jne) kuuluvad reeglina ühisvara hulka. Lisaks asjadele võivad ühised olla ka perekonna huvides võetud kohustused: eluasemelaen ja muud laenud, liisingud jms. Oluline on märkida, et abielu lahutamisel ei toimu ühisvara jagamine automaatselt ning endised abikaasad peavad selleks saavutama kokkuleppe. Ühisvara jagamiseks on mitu võimalust.

Juhul, kui endised abikaasad saavutavad kokkuleppe, võib ühisvara jagada notari abiga. Selleks tuleb koostada ja allkirjastada ühisvara jagamise kokkulepe. Kokkuleppega võib muuhulgas määrata kompensatsiooni poolele, kes saab ühisvarast väiksema osa.

Juhul, kui endised abikaasade vahel on vaidlus ühisvara koosseisu või selle jagamise üle, ainukeseks võimaluseks on pöörduda kohtusse vastava hagiga. Kohus teeb otsust ühisvara jagamise kohta, mis kuulub täitmisele mõlemate pooltega.

Küsimused ja vastused

Millistel juhtudel võib ühisvara jagada?
Vastus

Ühisvara on võimalik jagada ainult juhul, kui abielu sõlmimisel oli valitud varaühisuse režiim.

Vara juurdekasvu tasaarvestuse puhul ei ole võimalik jagada ühisvara, kuid on võimalik nõuda hüvitist juurdekasvu ühtlustamiseks.

Reeglina, ühisvara jagamine on võimalik peale abielulahutust ning teistel abieluravarežiimi muutmise juhtudel (nt abieluvaralepingu sõlmimisel abieluvararežiimi muutmise kohta).

Mis ei kuulu ühisvara koosseisu?
Vastus

Abikaasa isiklikud tarbeesemed;

esemed, mis olid abikaasa omandis enne abiellumist või mille abikaasa omandas abielu kestel tasuta käsutuse, sealhulgas kinke alusel või pärimise teel. Näiteks, enne abiellumist ostetud kinnisvara või auto.

esemed, mille abikaasa omandab oma lahusvarasse kuuluva õiguse alusel või hüvitisena lahusvarasse kuuluva eseme hävimise, kahjustamise või äravõtmise eest või lahusvaraga tehtud tehingu alusel. Näiteks, kui müüb pärandi ning selle arvel ostab korterit.

Kui suur on riigilõiv ühisvara jagamise asjas kohtus?
Vastus

Riigilõiv ühisvara jagamise hagi esitamise eest on 300 €.

Mis on teenuse hind?
Vastus

Ühisvara jagamise kokkulepe koostamise – al. 200 €. Hinnale lisandub notaritasu.

Ühisvara jagamise hagi koostamine – 300 kuni 700 €. Hind sõltub ühisvara mahust.

Kohtuistungil osalemine ühisvara jagamise asjas – 120 €.

Vajate abi?

Esitage oma küsimus meie büroo juristile

Esita küsimus
Teie küsimusele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg
Registreeru juristi konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Konsultatsiooni hind - al. 35€. Muu teenuse ostmisel kontsultatsioon on tasuta.
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг

Populaarsed teenused