Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus kohustab ettevõtteid  kehtestama ja järgima protseduurireegleid klientide identifitseerimisel, nendega seotud riskide avastamisel ja loodud ärisuhete järelevalve teostamisel. Seadusest tulenevate nõuete täitmist reguleerivateks dokumentideks on muuhulgas:

  • eeskirjad, mis reguleerivad klientide, nende esindajate ja tegelike kasusaajate identifitseerimise korda;
  • riskihindamise poliitika, mis sätestab rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite tuvastamise ja hindamise korra;
  • kliendi riskiprofiili koostamise kord, mis võimaldab hinnata konkreetse kliendi või tehinguga seotud riske;
  • rahapesu andmebüroo kahtlastest tehingutest teavitamise kord;
  • sisekontrollieeskiri, millega kehtestatakse abinõud kehtestatud protseduuride täitmise kontrollimiseks.

Meie ettevõte hindab kliendi tegevust ja valmistab Eesti seadusandluse nõuete täitmiseks ette täiskomplekti dokumente. Vajaduse korral uuendame olemasolevaid protseduure ja nõustame koostatud dokumentide rakendamise küsimustes.

Vajate abi?

Esitage oma küsimus meie büroo juristile

Esita küsimus
Teie küsimusele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg
Registreeru juristi konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Konsultatsiooni hind - al. 35€. Muu teenuse ostmisel kontsultatsioon on tasuta.
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг

Populaarsed teenused