Rahapesu andmebüroolt tegevusloa saanud ettevõttel lasub kohustus määrata kontaktisik (AML officer). Kontaktisiku ülesanded on:

  • rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusele viitavate ebatavaliste tehingute või asjaolude kohta teabe kogumine ja selle analüüsimise korraldamine;
  • kahtlastest tehingutest ja asjaoludest rahapesu andmebüroole teatiste esitamine;
  • ettevõtte juhatusele rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuete täitmise kohta perioodiliste aruannete esitamine;
  • muude seadusega ettenähtud kohustuste täitmine.

Kontaktisiku ametikohale määratud töötaja peab alaliselt töötama Eestis, olema pädev ja laitmatu ärialase mainega. Töötaja määramine kooskõlastatakse rahapesu andmebürooga.

Meie ettevõte võib valida töötaja, kes täidab rahapesu andmebüroo kontaktisiku ülesandeid. Kontaktisiku tööaeg valitakse iga ettevõtte puhul individuaalselt ja eeldatavasti võib tähendada osalise tööajaga töötamist. Lisaks kontaktisikule saab klient õiguslikku tuge küsimustes, mis puudutavad Eesti seadusandluses sätestatud AML/CTF nõuete täitmist, mis hõlmab järgmisi teenuseid:

  • ettevõtte nõustamine AML/CTF protseduuride kasutuselevõtu küsimustes;
  • teavitamine AML/CTF protseduuride uuendamise vajadusest;
  • sisekontroll AML/CTF protseduuride rakendamise üle;
  • töötajate koolituse korraldamine AML/CTF valdkonnas.
Vajate abi?

Esitage oma küsimus meie büroo juristile

Esita küsimus
Teie küsimusele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg
Registreeru juristi konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Konsultatsiooni hind - al. 35€. Muu teenuse ostmisel kontsultatsioon on tasuta.
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг

Populaarsed teenused