Virtuaalvääring (krüptovaluuta) ja sellega seotud teenused on finantstehnoloogiate maailmas üks populaarsemaid arengusuundi. Madala tehingukulu ja teatud anonüümsuse tõttu võib krüptovaluuta muutuda mugavaks maksevahendiks. Eestis väljastab tegevusloa virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks rahapesu andmebüroo.

Virtuaalvääringu teenused on:

 • virtuaalvääringu hoiustamine;
 • virtuaalvääringu vahetamine fiat-rahaks;
 • fiat-raha vahetamine virtuaalvääringuks;
 • virtuaalvääringute omavaheline vahetus.

Meie spetsialistid võivad analüüsida ettevõtte kavandatavat tegevust tegevusloa vajaduse osas ja valmistada ette kõik vajalikud dokumendid. 

Tegevusloa saamiseks peab ettevõte muuhulgas vastama järgmistele nõuetele:

 • ettevõtte omanikul (sh tegelikul kasusaajal) ja juhatuse liikmel ei tohi olla kehtivaid kriminaalkaristusi;
 • ettevõtte omanikul (sh tegelikul kasusaajal) ja juhatuse liikmel peab olema laitmatu ärialane maine;
 • ettevõttel peab olema rahapesu andmebürooga suhtlemiseks sideisik (AML ametnik);
 • ettevõttel peavad olema ajakohased reeglid ja protseduurid, mille eesmärk on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine;
 • ettevõttel peab olema sisekontrolli eeskiri. 
 • ettevõtte tegevuskoht peab olema Eestis. Tegevuskohaks peab olema tegelikult kasutatav füüsiline kontor, mida ettevõtte töötajad kasutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega kehtestatud ülesannete täitmiseks teenuste osutamisel; 
 • ettevõtte juhatuse asukoht peab olema Eestis. Juhatuse asukoha määramisel lähtutakse juhatuse liikmete residentsust ja kodakondsust puudutavatest andmetest (juhatuse liige peab olema kas Eesti resident või Eesti kodanik);
 • ettevõtte põhikirjakapital peab olema vähemalt 12 000 eurot, mis on makstud täismahus rahalises väljenduses;
 • ettevõttel peab olema avatud arvelduskonto krediidiasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis ning osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või on asutanud Eestis filiaali.

Vajaduse korral saame väikeettevõtetele pakkuda AML officer’i teenust, mis võimaldab täita seaduse nõudeid tegevuse algusjärgus või tehingute väikese arvu puhul.

Vajate abi?

Esitage oma küsimus meie büroo juristile

Esita küsimus
Teie küsimusele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg
Registreeru juristi konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Konsultatsiooni hind - al. 35€. Muu teenuse ostmisel kontsultatsioon on tasuta.
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг

Populaarsed teenused