Palga maksmata jätmine on tööõiguse valdkonnas kõige levinum probleem. Lisaks töötasu maksmata jätmisele võib vaidluse objektiks olla töötasu vale arvutamine või tööandja kõrvalehoidmine muude maksete, näiteks puhkusetasu, päevaraha jms maksmisest. Eesti seadusandlus näeb töövaidluste lahendamiseks ette erikorra, mille etappe on kirjeldatud allpool.

  • Esimene instants, kus töötaja saab pöörduda nõudega tööandja poole, on töövaidluskomisjon. Pärast otsuse tegemist on mõlemal poolel õigus see edasi kaevata kohtusse, kus tehakse juhtumi kohta lõplik otsus.
  • Pärast töövaidluskomisjoni (või kohtu) jõustunud otsuse saamist peab töötaja alustama täitemenetlust, mille käigus kohtutäitur täidab nõude tööandja vara suhtes.
  • Kui tööandjal ei ole vara ja täitemenetlus ei ole tulemuslik, peab töötaja andma võlgniku kohta sisse pankrotiavalduse. Sel juhul väljastab kohus vajaliku määruse järgmise etapi alustamiseks.
  • Pärast määruse saamist on töötajal õigus pöörduda töötukassasse pankrotihüvitise nõudega riigi kehtestatud piires. Nii hüvitab riik töötajale isegi tööandja pankroti korral osa võlgnevusest.

Küsimused ja vastused

Mis on teenuse hind?
Vastus

Töövaidluskomisjonisse avalduse koostamine ja esitamine – 120 €

Hagiavalduse koostamine ja esitamine – al. 150 €

Pankrotiavalduse esitamine tööandja suhtes – 150 €

Vajate abi?

Esitage oma küsimus meie büroo juristile

Esita küsimus
Teie küsimusele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg
Registreeru juristi konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Konsultatsiooni hind - al. 35€. Muu teenuse ostmisel kontsultatsioon on tasuta.
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг

Populaarsed teenused